Doplňková zkouška "A1" na "A2"

Dostupnost Volné místa
Kód: 0012
5 000 Kč 4 132,23 Kč bez DPH
Doplňková zkouška "A1" na "A2"
20_let_na_trhu
Více než 19 let na trhu
atmosféra
Přátelská atmosféra
zkouška
Vysoké procento
úspěšných zkoušek
Zkušení lektroři
Zkušení lektoři

Doplňovací zkouška na skupiny A1-A2

Žadatel, který je dva roky držitelem řidičského oprávnění na skupinu A1 může doplňovací zkouškou získat skupinu A2. Obdobně se postupuje u žadatele, který je dva roky držitelem skupiny A2 a chce získat skupinu A. Doplňovací zkouška je zkouška pouze z praktické jízdy (žadatel nemusí složit zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy - hovorově "test"). Pozor!! Pokud máte u skupiny A1 uveden harmonizovaný kód 79 (<=150 cm3), nelze skupinu A2 získat prostřednictvím doplňovací zkoušky.

Do skupiny A2 spadají motocykly o výkonu do 35kW s poměrem 0,2kW/kg.

Další podmínky skupiny jsou uvedeny v zákoně č.361/2000Sb.

Řidičské oprávnění skupiny A2 lze udělit osobě, která dosáhla věku 18 let.

Výuku a výcvik lze zahájit před dosažením stanoveného věku za podmínky, že ke dni ukončení výuky a výcviku bude dosaženo 18 let.

V případě, že žadatel o rozšíření je držitelem ŘO pro skupiny A1 min. 2 roky, může absolvovat pouze doplňovací výuku a výcvik a následně složit doplňovací zkoušku pouze z praktické jízdy v zákonem daném rozsahu.

Pokud žadatel 3x neuspěje ve zkouškách, je povinen absolvovat novou výuku/výcvik pouze z předmětu, ve kterém opakovaně neuspěl. Pokud zkoušky, i opakovací po ukončení nové výuky z daného předmětu, nesloží do 12 měsíců ode dne vykonání první zkoušky, musí absolvovat novou výuku i výcvik v plném rozsahu.

V případě jakýchkoliv dotazů
jsme Vám k dispozici na tel: 
+420 792 642 683